Mstyle s.r.o.
Nadsadie 5540/15
036 01 Martin

Prevádzka
Záturčianska 21
036 01 Martin

Telefonický kontakt
+421 905 891 063

Fakturačné údaje
IČO:47397381
DIČ:2023846715
IČ DPH: SK 2023846715

Bankové spojenie:
Názov účtu: Michal Ďurdík
Číslo účtu: 4008700165

Kód banky: 7500
Názov banky: ČSOB a.s.
Variabilný symbol: číslo objednávky

V prípade platby zo zahraničia:
IBAN SK 52 7500 0000 0040 0870 0165
SWIFT: CEKOSKBX

Názov banky: ČSOB a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava
Slovak Republic

Variabilný symbol: číslo objednávky


Súhlasiť

S cieľom poskytnúť vám čo najlepšie služby DIRTY STORE používa súbory cookie.